Fritidshusforsikring


Der findes mange forskellige typer forsikringer. Hvad enten du ønsker den billigste forsikring eller den, der matcher dine behov bedst, så hjælper MitValg.dk dig.
Vi giver dig et overblik over, hvad de forskellige forsikringer indeholder, og hvad der muligvis kræves for at opnå dem.

Fritidshusforsikringen er en kombineret forsikring, hvor du kan vælge at forsikre både selve bygningen og indboet i fritidshuset. Forsikringen er opbygget af moduler, som du selv kan sammensætte.​​

Bygningsforsikring
Der omfatter alle bygninger på grunden samt faste installationer og bygningstilbehør som for eksempel vinduesglas, sanitet, hårde hvidevarer, radiatorer, vandinstallationer og flagstænger.

En brandforsikring dækker skader, som skyldes brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende.

En hus- og grundejerforsikring kan dække ved: stormskader, snetryksskader, skader efter voldsomt sky- og tøbrud, tyveri og hærværk på de ting villaforsikringen omfatter, udstrømning af vand, brud på glas og sanitet samt en række andre pludselige skader.

Indboforsikringen
Der omfatter det indbo, som altid befinder sig i huset. Det er for eksempel møbler, tøj, service, haveredskaber og cykler.

Brandforsikringen
Der dækker skader, som skyldes brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende.

Tyveriforsikring
Der dækker skader, som skyldes indbrudstyveri, simpelt tyveri, ran og røveri, hærværk.

Vandskadeforsikring
Der dækker skader, som skyldes udstrømning af væsker, storm samt oversvømmelse.

Ansvarsforsikring omfatter
Ansvarsforsikringen dækker, hvis du som husejer ved uforsigtighed eller en forglemmelse er skyld i en skade på andres ting eller på andre personer. Har du fx forsømt at vedligeholde dit tag, og en tagsten falder ned og rammer en person, dækker forsikringen dit erstatningsansvar. Det gælder dog ikke, hvis det alene er vindstyrken under et stormvejr, der er årsag til at tagstenen falder ned. Så er det ikke din skyld, og den tilskadekomne har ikke ret til erstatning fra dig og dermed din forsikring.

Retshjælpforsikring omfatter
Retshjælpsforsikringen betaler i visse tilfælde sagsomkostninger, hvis du som husejer bliver part i en sag, fx ved en retssag mod en entreprenør om mangler ved et arbejde udført på dit hus.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne.

Hvis du lejer dit fritidshus ud
Når du lejer dit fritidshus ud, dækker din fritidshusforsikring brand- og vandskader, præcis som hvis du selv boede i huset. Har du også dækning for glas- og kummeskader, er disse også omfattet af forsikringen.

Vær opmærksom på, at der kan være en række forhold, hvor forsikringen ikke dækker.

Mistet lejeindtægt
Bliver dit fritidshus ubeboeligt på grund af en forsikringsdækket skade (brand- eller vandskade), vil fritidshusforsikringen ofte dække dokumenteret lejetab, hvis huset var udlejet eller skulle have været udlejet.

Melder lejer afbud, har du ingen forsikring, der dækker den tabte lejeindtægt. Vær opmærksom på, at lejer kan have en afbestillingsforsikring, der i visse situationer kan dække dit tab.

Ødelagte genstande
Indbogenstande der bliver ødelagt eller beskadiget under udlejning vil typisk være undtaget forsikringsdækning. Sådanne ødelæggelser må du gardere dig økonomisk mod gennem lejekontrakt og depositum.

Lejers ansvarsforsikring
Er dine lejere danskere, der har en indboforsikring, vil denne forsikring i nogle tilfælde kunne dække de skader, lejerne har lavet på fritidshusets indbogenstande. Det skyldes, at ansvaret for skader på sædvanlige indbogenstande, som man kortvarigt (normalt højst 30 dage) har lånt eller lejet, hos de fleste danske forsikringsselskaber bliver dækket på indboforsikringens ansvarsdel.

Om MitValg.dk


Ønsker du at spare penge på din forsikring? Men føler du samtidig, at det kan virke uoverskueligt at sætte sig ind i de forskellige produkter, betingelser, tillægsydelser og priser? Så kan MitValg.dk hjælpe dig!

MitValg.dk er en onlineportal, der formidler kontakten mellem dig som forbruger og virksomheder. Vi gør en uoverskuelig proces enkel og overskuelig. Kort fortalt: vi hjælper dig med at finde det bedste match - og så er det gratis og uforpligtende!

Hos MitValg.dk er du i fokus, og vi bestræber os hele tiden på at finde det bedste match, der lever op til dine krav og forventninger. Med vores avancerede algoritme beregner vi ud fra dine oplysninger hvilke(n) forsikringsselskab(er), du matcher bedst med. Herefter vil du automatisk blive kontaktet af de(n) virksomhed(er), du blev matchet med. Du forpligter dig altså ikke til noget.