Ejerskifteforsikring

Der findes mange forskellige typer forsikringer. Hvad enten du ønsker den billigste ejerskifteforsikring eller den, der matcher dine behov bedst, så hjælper MitValg.dk dig. Vi giver dig et overblik over, hvad de forskellige forsikringer indeholder, og hvad der muligvis kræves for at opnå dem.


Hvad er en ejerskifteforsikring?
Ejerskifteforsikringens formål er at dække skader, som ikke fremgår af tilstandsrapporten, fordi de ikke har kunnet konstateres ved huseftersynet, eller som den bygningssagkyndige ved en fejl ikke har angivet i rapporten.

​​​ Ejerskifteforsikringen er en vigtig del af hushandlen og bliver i dag tilbudt i langt de fleste hushandler.

Tilbud om en ejerskifteforsikring er en del af den frivillige huseftersynsordning, som også består af et huseftersyn (en visuel gennemgang af huset, som foretages af en beskikket bygningssagkyndig) og en tilstandsrapport over husets skader.


Er du ordentlig dækket med dine forsikringer?

Få 3 skræddersyet tilbud, og vælg det bedste.


For sælger
Det er sælger, der skal fremlægge en tilstandsrapport, få foretaget et huseftersyn og fremlægge et bindende tilbud på en ejerskifteforsikring, inden købsaftalen underskrives. På den måde kan sælger i vid udstrækning slippe for sit 10-årige erstatningsansvar for skjulte skader og mangler ved boligen - uanset om køber vælger at købe en forsikring eller ej.

For køber
Som køber kan du frit vælge at købe en ejerskifteforsikring, og du vælger også selv, i hvilket selskab du vil købe forsikringen. Sælgeren skal betale et beløb, der svarer til halvdelen af præmien på det forsikringstilbud, som sælger fremlægger - uanset om du køber en billigere eller dyrere ejerskifteforsikring i et andet forsikringsselskab.

Om MitValg.dk


Ønsker du at spare penge på din forsikring? Men føler du samtidig, at det kan virke uoverskueligt at sætte sig ind i de forskellige produkter, deres betingelser, tillægsydelser og priser? Så kan MitValg.dk hjælpe dig!

MitValg.dk er Danmarks nye tilbudsportal, der formidler kontakten mellem dig som forbruger og virksomheder. Vi gør en uoverskuelig process enkel og overskuelig. Kort fortalt: vi hjælper dig med at spare penge - og så er det gratis og uforpligtende!
Vi samarbejder med en lang række af Danmarks større og mindre virksomheder indenfor blandt andet forsikring.

Hos MitValg.dk er du i fokus, og vi bestræber os hele tiden på at levere de bedste tilbud, der lever op til dine krav og forventninger. Med vores avancerede algoritme beregner vi ud fra dine oplysninger hvilke(n) forsikringsselskab(er), du matcher bedst med. Herved sikrer vi os, at du altid vil modtage det mest fordelagtige tilbud, hvor der er flest penge at spare.

Herefter vil du automatisk blive kontaktet af de(n) virksomhed(er), du blev matchet med. Du forpligter dig altså ikke til noget.