Bådforsikring

Der findes mange forskellige typer forsikringer. Hvad enten du ønsker den billigste bådforsikring eller den, der matcher dine behov bedst, så hjælper MitValg.dk dig. Vi giver dig et overblik over, hvad de forskellige forsikringer indeholder, og hvad der muligvis kræves for at opnå dem.


Hvad er en bådforsikring?
Bådforsikring kan dække flere forskellige bådtyper fx sejlbåd, motorbåd og jetski/vandscooter.

Forsikringen dækker sejlads i perioden fra den 1. april til og med den 15. november. Resten af året er båden dækket på land. Sejler du også i vinterhalvåret, kan du udvide forsikringen, så den dækker hele året.

Ansvarsforsikring
Ansvarsdækningen er ikke lovpligtig, men den er god at have, hvis du fx sejler ind i andre og skader personer eller deres ting.

Forsikringen dækker, hvis du som bådejer er erstatningsansvarlig for en skade. Man er kun erstatningsansvarlig, når man "kan gøre for", at skaden sker. Når det skal vurderes, sammenligner man med, hvordan andre bådejere ville have handlet i en tilsvarende situation.

Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis der fx er tale om skader på dig selv og dine egne ting, eller skader på andre ombordværendes ting, som befinder sig på båden. Den dækker heller ikke, hvis skaden skyldes, at man er påvirket af spiritus.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på båden, som kan opstå ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden.

Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande, der kan ligestilles hermed.

Det er vigtigt, at du fastsætter værdien for båden korrekt, så du ikke er underforsikret, og dermed ikke kan få fuld erstatning ved en skade.

Hvis du skal have dækket almindelige personlige effekter, der tilhører forsikringstageren og/eller ombordværende personer, skal du undersøge, om det automatisk er medforsikret, eller om det kræver, at dækningen tegnes særskilt.


Er du ordentlig dækket med dine forsikringer?

Få 3 skræddersyet tilbud, og vælg det bedste.


Retshjælpsforsikring
Har du kaskoforsikret din båd, har du også en retshjælpsforsikring, der giver dig økonomisk hjælp i forbindelse med visse private retssager.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre.

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne.

Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikringen omfatter forsikringstageren og andre ombordværende typisk op til seks personer. Hver person er dækket med den forsikringssum, som er aftalt med forsikringsselskabet.

Det kunne eksempelvis være op til 300.000 kr., hvis der er tale om 100 pct. varigt mén og op til 50.000 kr., hvis der er tale om dødsfald.

Forsikringen dækker ulykker under sejlads, når båden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

Sejladsområde som forsikringen dækker
Bådforsikringen dækker, når du sejler i danske, norske, svenske, finske og tyske farvande. Grænserne går ved linjerne 61 grader nordlig bredde, 7 grader østlig længde og 53 grader nordlig bredde. Det vil sige, at du kan sejle helt op til Ålandsøerne, ud til Helgoland, sydspidsen af Norge og lige syd for Hamborg

Om MitValg.dk


Ønsker du at spare penge på din forsikring? Men føler du samtidig, at det kan virke uoverskueligt at sætte sig ind i de forskellige produkter, deres betingelser, tillægsydelser og priser? Så kan MitValg.dk hjælpe dig!

MitValg.dk er Danmarks nye tilbudsportal, der formidler kontakten mellem dig som forbruger og virksomheder. Vi gør en uoverskuelig process enkel og overskuelig. Kort fortalt: vi hjælper dig med at spare penge - og så er det gratis og uforpligtende!
Vi samarbejder med en lang række af Danmarks større og mindre virksomheder indenfor blandt andet forsikring.

Hos MitValg.dk er du i fokus, og vi bestræber os hele tiden på at levere de bedste tilbud, der lever op til dine krav og forventninger. Med vores avancerede algoritme beregner vi ud fra dine oplysninger hvilke(n) forsikringsselskab(er), du matcher bedst med. Herved sikrer vi os, at du altid vil modtage det mest fordelagtige tilbud, hvor der er flest penge at spare.

Herefter vil du automatisk blive kontaktet af de(n) virksomhed(er), du blev matchet med. Du forpligter dig altså ikke til noget.